☰ Menu Prawe Menu ☰
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Grafika zawierająca herb Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

Wtorek 22.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o najmie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GÓRZE KALWARII

 

         Na podstawie art.35 ust.1  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 2018r roku; poz.121 z poźn.zm.) informuję iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Ośrodka Spotu i Rekreacji w Górze Kalwarii oraz na stronie internetowej Urzędu bip.gorakalwaria.pl  oraz OSIR  Góra Kalwaria bip.osirgorakalwaria.pl od dnia 07.05.19r. do dnia 28.05.19r. do godz.:12.00. podane zostaje na okres 21 dni zapytanie ofertowe na wynajem lokalu użytkowego pod działalność gastronomiczną o powierzchni  136m², w tym zaplecze kuchenne oraz pomieszczenie gospodarcze  znajdujący się w budynku Zespołu Basenowego przy  ul. Pijarskiej 119 w Górze Kalwarii.

Czas trwania najmu to 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Minimalna kwota za 1m² to 15zł +VAT.

Ponadto przyszły najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat:

  1. za energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika Nr 15485 wg. stawek dostawcy energii;
  2. za wodę zimną – zgodnie z odczytem wodomierza wg. stawek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o;
  3. za wodę ciepłą – zgodnie z odczytem wodomierza – stawka 18,88 zł za m3 + VAT;-stawka będzie waloryzowana proporcjonalnie do wartości zwiększenia opłat za dostarczane ciepło na koniec każdego roku ( rok do roku)
  4. za odprowadzenie ścieków – 100% zużycia wody zimnej i ciepłej – wg. stawek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
  5. za wywóz nieczystości stałych – we własnym zakresie;
  6. za energię cieplną – opłata 3,09 zł/m2 + VAT - stawka będzie waloryzowana proporcjonalnie do wartości zwiększenia opłat za dostarczane ciepło na koniec każdego roku ( rok do roku).

Prosimy przesłać ofertę cenową za 1m²  nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.19r. godz.:12.00. na adres: dyrektor@osirgorakalwaria.pl lub drogą pocztową na adres : OSIR Góra Kalwaria, ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria

Oferentom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone.

Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

 

 

         Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 535967907

                                                         

 

                                                                   Z up. Burmistrza

                                                          Dyrektor OSIR Góra Kalwaria

                                                                  Paweł Maciejewski


 
 
liczba odwiedzin: 27688

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X